CA ES FR EN

Política de Privacitat

ADMINISTRACIÓ DE LES VOSTRES DADES

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractada per GRUP KX, SL en qualitat de responsable del tractament, i de la qual és titular d’aquest lloc web; societat inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari L-716275-N, d’ara endavant “GRUP KX”.

GRUP KX es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la pàgina web, salvaguardant totes les dades personals que rebem. Vetllem pels interessos dels nostres clients i som transparents a l’hora de tractar la vostra informació. Us podeu posar en contacte amb nosaltres si considereu que la informació de les dades personals és incorrecta o si teniu altres preguntes sobre com s’utilitza la vostra informació personal o sobre aquesta política de privacitat. Envieu-nos un correu electrònic a info@grupkx.com i gestionarem la vostra petició.

Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la pàgina web www.kxarquitectura.com i regula la recollida i l’ús de dades. Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu les pràctiques descrites en aquesta declaració.

QUINES DADES RECOLLIM?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQPD”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que es recull la informació del nom i l’adreça de correu electrònic en el moment de posar-vos en contacte amb nosaltres via correu electrònic, o omplint la sol·licitud de contacte corresponent, per així poder-vos contestar.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES?

GRUP KX podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenti part o la seva totalitat:

  • Oferir un bon servei en respondre les vostres sol·licituds.
  • Processar les vostres factures amb rapidesa.

QUANT DE TEMPS CONSERVEM LES VOSTRES DADES?

GRUP KX conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites mes amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a GRUP KX a conservar les seves dades personals, es mantindran durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A QUI PASSAREM LES VOSTRES DADES?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i nomes quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  • Encarregats de tractament de GRUP KX que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que s’estableixi.
  • Administracions publiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

DE QUINS DRETS DISPOSEU?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, GRUP KX li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic info@grupkx.com, a la qual haurà d’adjuntar una copia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agencia Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

ES POT RETIRAR EL CONSENTIMENT?

El consentiment donat per a alguna finalitat especifica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits GRUP KX deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

AMB QUINES MESURES DE SEGURETAT PROTEGIREM LES VOSTRES DADES?

Es garanteix que el tractament que es portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat es subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

Icono negro LinkedIn Negro del icono de Instagram Negro Facebook Icono